صفحه اصلی / چراغ های دکوری فوق العاده

چراغ های دکوری فوق العاده

۱۴ نمونه دیدنی اوریگامی در دکوراسیون

۱۴ نمونه دیدنی اوریگامی در دکوراسیون

واژه اوریگامی به طور معمول یعنی خم کردن یک ماده (کاغذ) که با استفاده از این روش بتوان اشکال مختلف و با معنی ایجاد کرد، قابل تعریف می باشد. اوریگامی یک کلمه به زبان ژاپنی است و این کلمه از دو بخش با معنی اورو و گامی تشکیل شده است. …

مشاهده بیشتر »